Monday, January 28, 2008

"15 வினாடிகளுக்கு ஒரு குழந்தை இறக்கிறது இந்தியாவில்" - ஏகாதிபத்திய அருவருடிகளின் சாதனை

59 ஆவது குடியரசு தின விழா கோலகலமாக கொண்டாடப்பட்டது. இந்த சிறப்பு நாளில் புதிய சாதனையாக "15 வினாடிகளுக்கு ஒரு குழந்தை இறக்கிறது இந்தியாவில்" என்பது எட்டப்பட்டு உள்ளது.

No comments:

  • இணைப்புகள்

  •